FAQ

In tegenstelling tot spaarboekjes met minimale opbrengsten en risicovolle beleggingen, blijft investeren in vastgoed tastbaar en zeker. De groei van de bevolking en de verhoging van eigen inbreng bij een financiering doet de vraag naar huurwoningen stijgen. Naast elke maand de huuropbrengsten te ontvangen geniet u tevens van een aantal andere fiscale en financiële voordelen: belastingsvoordeel, rendement, meerwaarde bij verkoop, aanvulling pensioen.... Rond fiscaliteit zijn echter veel regels; voor gedetailleerde informatie of specifieke gevallen gaat u best even langs bij uw boekhouder. Hij kan uw voorstel concreet en tot in de puntjes uitwerken.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning betaalt u 12% verkooprechten (in Vlaanderen) op het grondaandeel en betaalt u 21% BTW op het constructiegedeelte. Daarnaast moet u rekening houden met meet- en aansluitingskosten, de notariskosten en diverse diensten (architect, keuringen, ...). Indien van toepassing, moet u ook rekening houden met verkavelingskosten en eventuele kosten van de basisakte.

Indien u koopt aan POTRELL bent u vrij in de keuze van notaris.

Kiezen voor een investeringspand van POTRELL betekent dat u hierin volledig wordt bijgestaan. In overleg met u zoeken we actief naar een correcte eerste huurder. Wij geven de aanzet, u beslist. Geen administratieve rompslomp, geen zorgen!

U stelt uw pand te huur en na enige tijd heeft u een geschikte huurder gevonden. Wat nu?

De eerste stap is de opmaak van de huurovereenkomst. Hierin worden de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder omschreven maar ook zaken zoals de verhuurprijs, de duur, de beschrijving van het pand, onderlinge afspraken,… komen aan bod.

Daarnaast is het belangrijk een plaatsbeschrijving op te maken. Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van de toestand van alle ruimtes. Gestaafd met foto's dient dit document ondertekend te worden door de huurder en verhuurder. Tijdens de plaatsbeschrijving worden de meterstanden van de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit & water). De huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving moeten worden geregistreerd bij het registratiekantoor van de stad of gemeente waar de woning gelegen is. Dit is volledig gratis en is de taak van de verhuurder.

Bijkomend vraagt u als verhuurder een huurwaarborg die u beschermt mocht de huurder zijn plichten niet nakomen. De waarborg moet op een geblokkeerde rekening worden geplaatst en bedraagt niet meer dan een bedrag gelijk aan drie maand huur.

Investeert u in een project van POTRELL, dan gaan wij kosteloos op zoek naar een eerste geschikte huurder. Zo rendeert uw investering van bij de start! Toch liever samenwerken met een kantoor naar keuze? Informeer u goed vooraf over de verhuurkosten bij verschillende makelaars.

EPB staat voor Energieprestatie & Binnenklimaat. Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. Dit is een regelgeving omtrent isolatie, verwarming, ventilatie, zonne-energie…. Kortom, alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik. De definitie van het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving is afhankelijk van de aanvraagdatum of de meldingsdatum.

Dit document is verplicht bij zowel de verkoop als verhuur van woningen.

Naast het attest bezorgt POTRELL u ook een conforme elektriciteits-, riolerings-, gas- en waterkeuring.

Neen, POTRELL zorgt ervoor dat van zodra de woning verhuurbaar is, alle nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

De wet schrijft voor per verdieping minstens één rookmelder te voorzien. Geen nood, POTRELL was u reeds voor en plaatst die in elke woning.