Zeker en vast! Je kunt de afwerkingsmaterialen kiezen naar jouw eigen stijl en smaak.

Neen, POTRELL zorgt ervoor dat van zodra je de woning intrekt alle nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

Onze dienst na verkoop staat steeds tot jouw dienst en zorgt ervoor dat alle eventuele problemen snel opgelost raken. Daarnaast zijn wij wettelijk bepaald, 10 jaar aansprakelijk voor de uitgevoerde bouwwerken. 

In tegenstelling tot een beursbelegging is investeren in vastgoed, investeren in iets veilig en tastbaar.
De groei van de bevolking en de verhoging van eigen inbreng bij een financiering doet de vraag naar huurwoningen stijgen.
Naast elke maand de huuropbrengsten te ontvangen geniet u tevens van een aantal andere fiscale en financiële voordelen: belastingsvoordeel, rendement, meerwaarde bij verkoop, aanvulling pensioen... zijn termen die we graag in de mond nemen.
Rond fiscaliteit zijn echter veel regels; voor gedetailleerde informatie of specifieke gevallen gaat u best even langs bij uw boekhouder. Hij kan uw voorstel concreet en tot in de puntjes uitwerken.

Renovatie is onze expertise sinds 2007. Wij zijn een betrouwbare partner en realiseren hoogstaande totaalrenovaties van A tot Z.

Dit doen we steeds volgens een grondige aanpak >> bekijk hier het stappenplan van POTRELL.

  • Contact

Stel uw woning voor: bel 051/437 507 of vul het online formulier in. U ontvangt binnen de 24 u een reactie.

  • Wederzijdse interesse

Bij interesse in uw woning maken we kosteloos een afspraak voor bezichtiging. We bespreken uw wensen en mogelijkheden.

  • Bod

Na een bezoek ter plaatse bepaalt Potrell de waarde van uw woning volgens een grondige berekening. 

  • Verkocht!

Na onderling akkoord stelt de notaris, die u zelf kiest, de verkoopovereenkomst op en betalen wij het voorschot. Na gemiddeld 3 maanden volgt de akte en wordt het resterend saldo betaald.

Ja, u kunt rekenen op 100% discretie en vertrouwen.

Wij garanderen een transparante dienstverlening en begeleiden u in het volledige verkoopproces. Iedere samenwerking wordt bekeken zodat u verkoopt op de manier die voor u het best past. 

Naast het verhuren op de privémarkt bestaat ook de mogelijkheid om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.
Dit brengt u mogelijk een aantal extra voordelen. Behalve de zekerheid van de maandelijkse huurinkomsten kunt u ook in aanmerking komen voor de renovatiepremie.
Ook bij de administratieve afhandeling staan zij u graag bij.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij één van onze medewerkers.

Enkel in de fases van ontmanteling en afwerking (schilderwerken, vloer, badkamer, keuken…) kan je zelf zaken uitvoeren.

Daar waar een reguliere makelaar of tussenpersoon geen enkele zekerheid en garantie kan geven over de verkoop van uw woning kan Potrell dat wel. Wij maken een vastgoedmakelaar, commissiekosten en contracten overbodig. 

Bij Potrell kan dit. U hoeft geen kosten te spenderen aan publiciteit. Uitgaven om uw woning aantrekkelijker te maken voor verkoop zoals herstellingswerken en stylingskosten zijn overbodig.

Kiezen voor een vaste partner van POTRELL betekent geen kosten bij de eerste verhuring. Uw investering rendeert van bij de start!
Toch liever samenwerken met een kantoor naar keuze? Vooraf goed informeren zorgt ervoor dat u deze kosten meteen in rekening kunt brengen.
Vastgoedmakelaars zijn immers volledig vrij hun tarieven te bepalen. Daarentegen wordt er doorgaans een commissie gehanteerd van 1 maand huur en de helft van de kostprijs voor de opmaak van de plaatsbeschrijving.

In de opgegeven verbouwkost zijn BTW, meet- en aansluitingskosten en kosten van diverse diensten (architect, keuringen, veiligheidscoördinatie), niet inbegrepen. Wij geven wel een indicatie hiervan in een apart budget. 

Informeer u goed over de richtlijnen en wetgevingen over het verkopen van een woning. Enkele documenten zoals elektrische keuringsverslag en Energie Prestatie Certificaat (EPC) zijn nodig vooraleer over te gaan tot verkoop. Houd ook rekening met de kosten die hiermee gepaard gaan.

Als u uw woning aan Potrell verkoopt, hoeft u geen elektrische keuring te laten uitvoeren. Potrell laat de woning altijd herkeuren na renovatie.

Een Energie Prestatie Certificaat is verplicht bij verkoop. Als er geen verwarmingsinstallatie is, is een EPC-attest niet verplicht.

Een overlijden van een dierbare of een familielid brengt een hoop zorgen en emoties met zich mee. Een woning is vaak het meest waardevolle deel van de erfenis. Indien u geërfde huis wenst te verkopen binnen een korte of lange termijn en in samenspraak met uw mede-erfgenamen, moet u met een aantal zaken rekening houden.

  • De erfbelasting of de voormalige successierechten op het roerend en het onroerend gedeelte. Deze is afhankelijk van de relatie tot de overledene, het aantal erfgenamen en de waarde van de ontvangen erfenis. De belasting wordt berekend op de 2 delen (roerend/onroerend goed) afzonderlijk.

meer info en tarieven vindt u op de website van de Vlaamse Overheid

  • De erfgenamen zijn verplicht om een aangifte in te dienen bij de belastingendienst binnen de 4 maanden na het overlijden.

Bij de aangifte van dit onroerend goed moet een waarde bepaald worden van de woning als basis voor de berekening.

  • Indien alle erfgenamen gezamenlijk beslissen om de woning te verkopen op korte termijn aan een veel hogere verkoopprijs dan geschat werd op het moment van aangifte, zullen er bijkomende erfenisrechten betaald moeten worden op de meerwaarde en is hieraan een boete verbonden.

Indien u pas na 2 jaar het onroerend goed verkoopt, is er geen enkele risico voor een boete. De fiscus kan na 2 jaar na de ingediende aangifte geen bijkomende erfenisrechten opeisen.

Potrell staat u bij met raad en advies en geeft u de mogelijkheid de woning snel te verkopen, zodat u een zorg kan schrappen.  

U koopt een investeringspand? Hou rekening met 10% registratierechten op de aankoopsom van een woning in het Vlaams Gewest.
In het Waals en Brussels Gewest betaalt u 12,5% registratierechten.

Bevindt u zich in een situatie van scheiding of relatiebeëindiging?

Dergelijke situaties gaan gepaard met een hele hoop stress en zorgen, maar ook financiële gevolgen (belastingen, lening van een huis …). Een woning is een belangrijk onderdeel geweest van jullie leven en heeft een grote waarde. Deze wordt verkocht, één van de twee partners koopt de woning in of de woning wordt overgelaten aan de kinderen. Financiële problemen duiken op en in veel gevallen is een snelle verkoop van de woning de enige oplossing. Voor de opmaak van uw scheidingsdossier is het van belang dat u duidelijk bepaalt in welke verhouding de opbrengsten verdeeld worden over beide partijen. Een aantal zaken moeten ook verrekend en besproken worden zoals de nog lopende hypothecaire lening, eigen inbreng (uit schenkingen / erfenissen), de kosten van het te koop stellen van de woning etc.

Potrell kan instaan voor de vlotte verkoop van jullie woning na scheiding of relatiebreuk. Wij hebben ervaring met dit soort specifieke situaties en gaan hier discreet mee om.

Bij een contactaanvraag bent u nergens toe verplicht. Bij het invullen van een aanvraagformulier op onze website, ontvangt u zo snel mogelijk een reactie van ons. Bij interesse nemen wij contact met u op voor een vrijblijvende bezichtiging. Na dit bezoek maken wij een voorstel zonder enige verplichtingen.

Discretie, betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken dragen we hoog in het vaandel.

Bij de aankoop van een renovatiewoning betaalt u tevens de notariskosten, BTW, diverse diensten (architect, keuringen,…), meet - en aansluitingskosten.
Ook bij de aankoop van een nieuwbouwwoning worden dezelfde kosten gehanteerd.

Indien u verkoopt aan Potrell, bent u vrij in de keuze van uw notaris.

Vertrouw op een (lokale) notaris met de juiste expertise. Hij staat je bij met raad en daad en stelt de compromis op om de verkoop definitief en rechtsgeldig te bevestigen. Maximaal vier maanden na de compromis wordt de notariële akte verleden.

De notaris kijkt voor de nodige attesten zoals bodemattest, de nodige opzoekingen in vorige akten en vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) over uw woning.

Potrell garandeert een transparante samenwerking met u en uw notaris. 

Wij herbestemmen uw woning door deze grondig te renoveren tot een hedendaags woonproject of deze te transformeren in een nieuwbouwwoning. We renoveren grondig, van A tot Z, van rioolbuizen tot dakconstructie. We lichten onze werkwijze toe aan de hand van volgend stappenplan.

Lees hier enkele boeiende getuigenissen van mensen die hun woning verkochten aan Potrell. 

Indien u koopt aan POTRELL bent u vrij in de keuze van notaris.

Neen, voor Potrell is dit geen enkel probleem, wij kopen het pand in de staat waarin het zich bevindt. Wij renoveren grondig zoals u kunt zien in het volgend stappenplan

De wet schrijft voor per verdieping minstens één rookmelder te voorzien. Geen nood, POTRELL was u reeds voor en plaatst die in elke woning.

EPC staat voor het energieprestatiecertificaat. Het EPC toont hoe goed een woning scoort op gebied van energiebesparing. Hoe lager het cijfer, hoe duurzamer de woning en hoe lager de energiefactuur. Het energieprestatiecertificaat is verplicht voor alle woningen, zowel voor verkoop of verhuur. Het EPC helpt u ook als eigenaar of kandidaat-koper om de marktwaarde van de woning te bepalen.

Enkel erkende energiedeskundigen kunnen een EPC opstellen voor een woning. Ze inspecteren daarvoor de muren, het dak, de vloer, ramen, deuren, verwarming en de gebruikte isolatie. Gemiddeld duurt een inspectie een halve dag. Een bouwplan van de geïnspecteerde woning of facturen van duurzame investeringen maken een inspectie sneller en makkelijker.

EPB staat voor Energieprestatie & Binnenklimaat. Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. Dit is een regelgeving omtrent isolatie, verwarming, ventilatie, zonne-energie…. Kortom, alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik. De definitie van het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving is afhankelijk van de aanvraagdatum of de meldingsdatum.

Beide documenten zijn verplicht bij zowel de verkoop als verhuur van woningen.

Naast deze attesten bezorgt POTRELL u ook een conforme elektriciteits-, riolerings-, gas- en waterkeuring.

Potrell neemt uw zorgen weg: wij halen de woning volledig leeg ter voorbereiding van de start van een grondige renovatie. Kortom, u kan alles achterlaten dat geen waarde meer heeft. 

Neen, POTRELL zorgt ervoor dat van zodra de woning verhuurbaar is, alle nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

We realiseren ook nieuwbouwwoningen. Heb je een afbraakpand of een stuk grond? Bespreek jouw bouwplannen met Potrell en wij realiseren jouw totaalproject. 

U stelt uw pand te huur en na enige tijd heeft u een geschikte huurder gevonden. Wat nu?
Eerste stap is de opmaak van de huurovereenkomst. Hierin worden de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder omschreven maar ook zaken zoals de verhuurprijs, de duur, de beschrijving van het pand, onderlinge afspraken,… komen aan bod.
Daarnaast is het belangrijk een plaatsbeschrijving op te maken. Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van de toestand van alle kamers. Gestaafd met foto's dient dit document ondertekend te worden door de huurder en verhuurder.
Beide documenten moeten worden geregistreerd bij het registratiekantoor van de stad of gemeente waar de woning gelegen is. Dit is volledig gratis en is de taak van de verhuurder.
Bijkomend kan de verhuurder ook een huurwaarborg vragen die hem beschermt mocht de huurder zijn plichten niet nakomen. De waarborg moet op een geblokkeerde rekening worden geplaatst en bedraagt niet meer dan een bedrag gelijk aan twee maand huur.
Dan rest enkel nog de overname van de meterstanden van de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit & water). Overnamedocumenten vindt u terug op de website van uw energieleverancier en dienen ook door beide partijen ondertekend te worden.

Kiezen voor een vaste partner van POTRELL betekent dat u hierin volledig wordt bijgestaan. Geen administratieve rompslomp, geen zorgen!

  • Contacteer ons

Wij plannen graag voor u een vrijblijvend plaatsbezoek in op een datum en tijdstip die voor u past.

Niet overtuigd na één bezoek? Een tweede, vrijblijvende afspraak ter plaatse  kan!

  • Verkocht!

Na onderling akkoord stelt de notaris de verkoopovereenkomst op en betaalt u een voorschot. Na gemiddeld 3 maanden volgt de akte en bent u eigenaar van uw nieuwe droomthuis.

Indien u koopt aan POTRELL, bent u vrij in de keuze van notaris.

Vertrouw op een (lokale) notaris met de juiste expertise. Hij staat je bij met raad en daad en stelt de compromis op om de aankoop definitief en rechtsgeldig te bevestigen. Gemiddeld 3 maanden na de compromis wordt de notariële akte verleden.
De notaris kijkt voor de nodige attesten zoals bodemattest, de nodige opzoekingen in vorige akten en vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) over uw woning.

POTRELL garandeert een transparante samenwerking met u en uw notaris.

Lastenboek

Het lastenboek geeft een globaal overzicht hoe de woning wordt opgebouwd en beschrijft de meest courante (afwerkings)materialen.

Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier krijgt u aan het einde van de werken en bevat verschillende plannen van de woning. Daarnaast vindt u ook de contactgegevens van de architect & onderaannemers, alle nodige keuringen (elektriciteit, gas, water, riolering, EPC), technische fiches van de gebruikte materialen,… Kortom is dit dossier het paspoort van uw woning.

Compromis

Of ook wel de verkoopovereenkomst genoemd. Dit document bevestigt de aankoop van uw woning en bevat alle gegevens van de kopers, verkopers en de woning. Daarnaast wordt ook de prijs vermeld, eventuele overeengekomen zaken en nuttige informatie zoals de stedenbouwkundige inlichtingen.

EPC / EPB

EPC staat voor het energieprestatiecertificaat. Het EPC toont hoe goed een woning scoort op gebied van energiebesparing. Hoe lager het cijfer, hoe duurzamer de woning en hoe lager de energiefactuur. Het energieprestatiecertificaat is verplicht voor alle woningen, zowel voor verkoop of verhuur. Het EPC helpt u ook als eigenaar of kandidaat-koper om de marktwaarde van de woning te bepalen.

Enkel erkende energiedeskundigen kunnen een EPC opstellen voor een woning. Ze inspecteren daarvoor de muren, het dak, de vloer, ramen, deuren, verwarming en de gebruikte isolatie. Gemiddeld duurt een inspectie een halve dag. Een bouwplan van de geïnspecteerde woning of facturen van duurzame investeringen maken een inspectie sneller en makkelijker.

EPB staat voor Energieprestatie & Binnenklimaat. Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. Dit is een regelgeving omtrent isolatie, verwarming, ventilatie, zonne-energie…. Kortom, alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik. De definitie van het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving is afhankelijk van de aanvraagdatum of de meldingsdatum. Meer informatie over het toepassingsgebied vindt u hier. 

Bij de aankoop van een renovatiewoning betaalt u tevens de notariskosten, BTW, diverse diensten (architect, keuringen,…), meet - en aansluitingskosten. Ook bij de aankoop van een nieuwbouwwoning worden dezelfde kosten gehanteerd.

Zeker en vast! U kunt de afwerkingsmaterialen (vloer, parket, laminaat, badkamer, keuken) kiezen naar uw eigen stijl en smaak.

Neen, POTRELL zorgt ervoor dat van zodra u de woning intrekt, alle nutsvoorzieningen zijn aangesloten. 

Onze dienst na verkoop staat steeds tot uw dienst en zorgt ervoor dat alle eventuele problemen, snel opgelost raken. Daarnaast zijn wij wettelijk bepaald, 10 jaar aansprakelijk voor de uitgevoerde bouwwerken. 

Bekijk hier het stappenplan en ontdek hoe onze woningen van A tot Z gerenoveerd worden.

Onze nieuwbouwwoningen worden zo opgebouwd dat ze steeds voldoen aan het voorgeschreven E-peil

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder.