VAN VEROUDERD TANKSTATION NAAR AANTREKKELIJKE WOONSITE

08/12/2020

Een centrale ligging, architecturale diversiteit en optimaal wooncomfort: in Lombardsijde brengt projectontwikkelaar Potrell deze ingrediënten samen. Een voormalig tankstation met carwash ruimt plaats voor een dynamische woonsite met 10 halfopen bebouwingen.

De ontwikkelaars van Potrell zijn altijd alert voor nieuwe opportuniteiten. Tijdens de uitvoeringsfase van een woonproject in Lombardsijde viel het oog van Kevin Plet dan ook op de naastgelegen site. Het tankstation met handcarwash gaf een verouderde indruk en bovendien werden de gronden aan weerszijden geflankeerd door residentiële bebouwing. Potrell nam contact op met de eigenaar, onderzocht de mogelijkheden van de site en sloot een correcte overeenkomst met de verkoper.

GRONDIGE VOORBEREIDING

Nog voor de eerste steen gelegd wordt, is er bij Potrell al heel wat gebeurd. De voorbereiding is dan ook cruciaal voor een vlotte uitvoering in het latere verloop van het project. Kevin: “Voor dit specifieke project is het woonklaar maken van de gronden extra belangrijk. We transformeren namelijk een verouderd tankstation naar een aangename woonsite. Een functie die beter past in het straatbeeld en meerwaarde biedt voor de omgeving. De goede samenwerking met de dienst omgeving van de gemeente heeft hier zeker toe bijgedragen.”

Deze locatie in Lombardsijde heeft een ideale ligging, zowel ten opzichte van het centrum van de gemeente als ten opzichte van de kust. Het perceel is ontsloten op twee straten: de Lombardsijdelaan is een belangrijke uitvalsweg en de Bassevillestraat is een rustige weg die door enkele recente ontwikkelingen zijn tweede adem vindt.

DIVERSITEIT OP 1 SITE

Potrell geeft mee zuurstof aan deze opwaardering. Het team realiseert in totaal 14 grondgebonden eengezinswoningen in Lombardsijde, allemaal met een private tuin en een garage of autostaanplaats met mogelijkheid tot carport. Een combinatie van verschillende typologieën brengt dynamiek in het woonproject, maar bewaart een harmonieus straatbeeld. Je vindt er gekaleide en rustieke landelijke woningen. Daarnaast zijn er halfopen bebouwingen in hedendaagse baksteen en moderne woningen in sierpleister. Architecturale details versterkten de identiteit van elke typologie.

Potrell hecht belang aan architecturale diversiteit in combinatie met optimaal wooncomfort. “Er zijn vier moderne woningen met twee bouwlagen en een plat dak. De andere hebben eveneens twee bouwlagen, maar met een hellend dak waarbij de zolder nog extra uitbreidingsmogelijkheden biedt. Alle woningen genieten sowieso van drie volwaardige slaapkamers en de badkamer is voorzien van een bad én douche. Hier moeten bewoners dus niet kiezen. Dit is het voordeel van bouwen met aandacht voor densiteit en maximaal comfort”, zegt Kevin.

FOCUS OP INBREIDING EN HERBESTEMMING

Potrell gaat actief op zoek naar sites met inbreidingsmogelijkheden of oude sites die een tweede leven verdienen. Dit project in Lombardsijde toont aan dat Potrell ook minder evidente sites durft onderzoeken en opwaarderen. “Zoals hier kan dat een tankstation zijn, maar ook winkelpanden bieden vaak mooie opportuniteiten”, verduidelijkt Kevin. “We bekijken telkens alle ontwikkelingsmogelijkheden, met de nodige discretie, en schakelen snel. We zorgen ervoor dat alle partijen op eenzelfde lijn zitten en de hele buurt kan meegenieten van de meerwaarde van het project.”

Een nieuw woonproject op jouw site? Stel ons je grond of pand voor.