Potrell is klaar voor de nieuwe privacy wetgeving!

27/04/2018

De GDPR wet (General Data Protection Regulation) vervangt de huidige wet bescherming persoonsgegevens die dateert van 1995 en heeft een nieuw Europees wettelijk kader.

Deze stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij nemen uw privacy ter harte! Wij zijn klaar zijn om te voldoen aan de strengere regelgeving.

Privacy van onze klanten, prospects, stakeholders en medewerkers stellen wij centraal in onze bedrijfs- en marketingactiviteiten.

Alle communicatiestromen zijn duidelijk omschreven, geïnventariseerd en beveiligd.

Alle Potrellteam-leden zijn hiervan op de hoogte en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij nemen passende en organisatorische maatregelen om deze transparantie te garanderen.

Indien er hierover vragen zijn, kan u ons een mailtje sturen naar privacy@potrell.be